(c)真空フランジ用Oリング(JIS B 2401-1991、Vシリーズ)


単位:mm
内径d1 太さd2の基準寸法と許容差
基準寸法 許容差 4±0.10 6±0.15 10±0.30
呼び番号
14.5
23.5
33.5
39.5
54.5
69.0
84.0
99.0
119.0
148.5
173.0
±0.20
±0.24
±0.33
±0.37
±0.49
±0.61
±0.72
±0.83
±0.97
±1.18
±1.36
V  15
V  24
V  34
V  40
V  55
V  70
V  85
V100
V120
V150
V175
   
222.5
272.0
321.5
376.0
425.5
±1.70
±2.02
±2.34
±2.68
±2.99
  V225
V275
V325
V380
V430
 
475.0
524.5
579.0
633.5
683.0
732.5
782.0
836.5
940.5
1044.0
±3.30
±3.60
±3.92
±4.24
±4.54
±4.83
±5.12
±5.44
±6.06
±6.67
    V  480
V  530
V  585
V  640
V  690
V  740
V  790
V  845
V  950
V1055
備考
4種のd1の許容差は、4種Cについては上記許容差の1.5倍、4種Dについては上記許容差の1.2倍とする

戻る